Biblioteca-Continuum
Desp txt CT-11
Desp txt CT-06
Home page 4 thumbnails-01

Cum înveți cel mai simplu o limbă străină? Atunci când începi cel mai devreme. Copiii iși însușesc cunoștințele de engleză prin jocuri ce implică mișcare, suport vizual, auditiv și foarte multă distracție. Cursurile se desfășoară exclusiv în limba engleză.

Home page 4 thumbnails-04

Copiii din ciclul primar își dezvoltă abilitățile de receptare și producere a limbii engleze simultan. Cadrele didactice proiectează activități interactive pe baza materialelor vizuale, audio, video din manual și a celor beletristice, oferite spre citire lunar.

Home page 4 thumbnails-03

Vârsta copiilor din ciclul gimnazial ne permite să îi expunem și mai mult la limbă, vizând atât dezvoltarea bagajului lingvistic deja existent, cât și a patru tipuri de competențe:  reading, writing, listening, speaking.

Home page 4 thumbnails-02

Cursurile de engleză generală, ce cuprind modulele Beginner – Proficiency, au scopul de a vă ajuta să comunicați în diverse situații de viață, fie că învățați limba engleză de la zero, că vreți să activați conținuturi pe care nu ați avut ocazia să le dezvoltați.

Desp txt CT-05-13
Desp txt CT-05-04

OFERTE

Oferte actualizate-01
Oferte actualizate-02
Oferte actualizate-03
Oferte actualizate-04
Desp txt CT-05-13
Desp txt CT-05-04